Een natte wiskundeles!

In het vierde leerjaar herhaalden we deze week onze inhoudsmaten: l, dl en cl.

Eerst schatten en daarna controleren…

20160922_085254 20160922_085328 20160922_085605 20160922_085658 20160922_085705 20160922_090134 20160922_090148 20160922_090234 20160922_090631 20160922_090921

Geplaatst in 4L Schorisse.