Lesuren – Schorisse

Aan alle ouders wordt gevraagd om stipt de kinderen naar school te brengen. Eens de lessen gestart zijn, is het voor niemand prettig dat er laatkomers de lessen komen onderbreken.

Ouders die tijdens de lesuren uitzonderlijk nog iets moeten afgeven, melden zich eerst aan bij de directeur of het secretariaat. Dit om zo weinig mogelijk de lessen te storen en de veiligheid van alle kinderen zo goed mogelijk te garanderen.

  • 08.35 – 10.15: Les
  • 10.15 – 10.30: Speeltijd
  • 10.30 – 11.45: Les
  • 11.45 – 12.55: Middagpauze
  • 13.00 – 14.40: Les
  • 14.40 – 14.50: Speeltijd
  • 14.55 – 15.45: Les

Op woensdagmiddag tot 11.20u.

Op vrijdagnamiddag tot 15.00u.