Oudercontacten

Infoavonden:

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken, …

Oudercontacten:

Lager onderwijs:

Lager onderwijs:

November 2023: eerste oudercontactavond voor alle ouders van de lagere school.
Maart 2024: oudercontactavond alle ouders van het eerste tot en met vijfde leerjaar +
oudercontactavond voor de ouders van het zesde leerjaar, specifiek gericht op de oriëntatie naar het secundair onderwijs.
Half juni 2024: oudercontactavond op uitnodiging, enkel voor de ouders van de kinderen waarrond men zorgen heeft .

Kleuteronderwijs:

November 2023: eerste oudercontact voor alle ouders van de kinderen van de eerste, tweede en derde kleuterklas.
Maart 2024 : oudercontactavond voor alle ouders van alle kleuters en peuters.