Afwezigheden

Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering :

Kleuteronderwijs:

Aangezien er geen leerplicht is, moeten afwezigheden in het kleuteronderwijs niet gewettigd worden door een verklaring van de ouders of een medisch attest.
Uit veiligheidsoverwegingen is het evenwel aan te bevelen dat de ouders de kleuterleidster verwittigen. Het is ook belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om achterstand op te lopen en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.
Leerplichtige kleuters (die een jaartje langer in de kleuterschool blijven):
zie onderstaande regelgeving van het lager onderwijs.

Lager onderwijs:

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten altijd aanwezig zijn in de school. Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende schooldagen moeten door een medisch attest gewettigd worden.
Voor kortere afwezigheden volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. Dit is beperkt tot vier briefjes per schooljaar, vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd.

In onze schoolbrochure vindt u meer informatie over:
• afwezigheden mits toestemming van de directeur
• aan rechtswege gewettigde afwezigheden
• afwezigheden van trekkende bevolking
• problematische afwezigheden