Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingen Vrije Basisschool De Wante Schorisse voor het schooljaar 2020 – 2021

 

Rondleidingen (kan het hele jaar door)

Wil u graag kennis maken met onze school? Kom dan vrijblijvend langs voor een bezoek. We bieden u graag een persoonlijke rondleiding aan doorheen de school. Dat kan het hele jaar door op afspraak tijdens de schooluren of naargelang uw werksituatie ook na schooltijd.
Contacteer ons via:        marie.vandriessche@scholensgvla.be

of 055/ 45 65 45

directie Marie Van Driessche                    0468/ 28 72 29

Inschrijvingen (zie data onderaan)

Op volgende data kan er ingeschreven worden:

  • Voorrangsrecht voor de (stief)broers en (stief)zussen en de kinderen van personeelsleden: van maandag 3 februari 2020 (08:00) tot en met vrijdag 21 februari 2020
  • Daarna kunnen andere inschrijvingen gebeuren, steeds na afspraak

met start op maandag 2 maart 2020 (07u30)

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie: dinsdag 1 september 2020
  • de dag na de herfstvakantie: maandag 9 november 2020
  • de dag na de kerstvakantie: maandag 4 januari 2021
  • de eerste schooldag van februari: maandag 1 februari 2021
  • de dag na de paasvakantie: 19 april 2021
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag: 17 mei 2021

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

2020-2021-Capaciteiten-website-Schorisse-versie 1 januari 2021