Inschrijvingen Nukerke

Inschrijvingen GVB Maarkedal (De Talentenboog)
voor het schooljaar 2019 – 2020

 

Rondleidingen (kan het hele jaar door)

Wil u graag kennis maken met onze school? Kom dan vrijblijvend langs voor een bezoek. We bieden u graag een persoonlijke rondleiding aan doorheen de school. Dat kan het hele jaar door op afspraak tijdens de schooluren of naargelang uw werksituatie ook na schooltijd.
Contacteer ons via:        felix.aelvoet@gvbmaarkedal of 055/ 21 04 69

directie Mr. Felix Aelvoet          0491/ 11 53 50

 

Inschrijvingen (zie data onderaan)

Op volgende data kan er ingeschreven worden:

  • Voorrangsrecht voor de (stief)broers en (stief)zussen en de kinderen van personeelsleden: van vrijdag 1 februari 2019 (08:00) tot en met donderdag 28 februari 2019
  • Daarna kunnen andere inschrijvingen gebeuren, steeds na afspraak

met start op vrijdag 1 maart 2019 (08.00)

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de dag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Hier vindt u de capaciteiten van onze school voor het schooljaar 2019-2020