Afspraken op school – Schorisse

Algemene doelstellingen op onze school

Voor de leerkrachten:

 • alles in goede banen leiden
 • ongelukken vermijden
 • luisterend oor zijn
 • welzijn van alle kinderen

Voor de leerlingen:

 • orde en structuur in onze school
 • leren samenspelen
 • vreugde beleven
 • niemand uitsluiten

Dezelfde afspraken hanteren is gemakkelijk voor iedereen!

Algemene afspraken

 • De leerlingen zijn beleefd en eerbiedig tegenover iedereen:
  • Beleefd groeten
  • Met twee woorden spreken
  • Verzorgd taalgebruik
  • Zich verontschuldigen bij ruzie, onbeleefdheid, …
  • Meningsverschillen worden op een beleefde manier uitgepraat (lkr.-lln./lln.-lln.).
  • De leerlingen hebben eerbied en respect voor elkaars kledij en materiaal, voor alle schoolgerief.
  • Elke leerling helpt mee zorgen voor de orde in de school :
   • jassen aan de kapstok
   • geen gerief laten rondslingeren in de gangen
   • zorg dragen voor het materiaal van de school
  • Toiletten worden doorgespoeld na elk gebruik. We wassen de handen na elk bezoek aan het toilet. Er wordt niet gespeeld in de toiletten. Papieren handdoeken worden niet verspild. Afval wordt in de vuilbak gegooid! Als de papieren handdoeken of het zeeppompje opgebruikt zijn, wordt dit gemeld aan juf Krista.
  • Tijdens de middagpauze worden de toiletten naast de nieuwe leraarskamer gebruikt.
 • Ouders:
  • Ouders die hun kinderen ’s morgens brengen worden vriendelijk gevraagd om kort afscheid te nemen van hun kind.
  • Breng uw kinderen ’s morgens tijdig naar school. Te laat komen is niet leuk voor het kind en stoort de lessen of activiteiten..
  • De leerlingen beschikken over een nette zakdoek. Een pakje papieren zakdoeken in de lessenaar is heel handig.
  • Om zo weinig mogelijk afval te hebben geven we de voorkeur aan brooddozen in plaats van plastic zakjes of aluminiumfolie.
  • Kinderen kunnen op school een drankje kopen. Er is keuze uit choco, fristi, melk, sinaasappelsap, appelsap, water of spuitwater. Er kan ook een drankje van thuis meegebracht worden, echter geen sport – en energiedrankjes.
  • In het kader van ‘ Gezond op school ‘ mogen alle kinderen een flesje water meebrengen om in de klas op regelmatige tijdstippen water te drinken.
  • Woensdag = fruitdag. Vanaf oktober krijgen de kinderen een stukje fruit als tienuurtje. Ouders die weten dat hun kinderen niet alle soorten fruit lusten mogen steeds een hapklaar stukje fruit in de boekentas steken. Op woensdag brengen we geen koeken mee en worden ook geen drankjes aangeboden aan de kinderen. Wel kunnen ze steeds water drinken van het flesje dat ze meebrachten van thuis of van de kraan. Op die manier wordt elke woensdag een “ GEZONDE WOENSDAG”.
  • Brooddozen en kledij zijn best genaamtekend.
  • Niet-afgehaalde kledingsstukken en voorwerpen worden verzameld in een box in de gang. Na enige tijd worden ze weggegeven aan minderbedeelden.
  • Zieke kinderen worden niet op school verwacht. Kinderen die na ziekte nog even moeten binnenblijven, brengen hiervoor een briefje mee.
  • Medicatie wordt niet toegediend zonder bijhorende medicatiefiche. (te downloaden via de website)
  • Om ruzies bij de kinderen te vermijden worden op school geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes rondgegeven. (dit kan enkel als de volledige klasgroep uitgenodigd is)

Afspraken in de refter tijdens het morgen- of avondtoezicht

 • De schooltassen worden meegenomen naar de refter.
 • In de refter zitten de leerlingen neer en houden zich rustig bezig met het daartoe beschikbaar materiaal.
 • We verlaten de refter als alles netjes opgeruimd is.
  ’s Morgens is er toezicht in de refter tot 8 uur.
 • Na school wordt er om 16.30u naar binnen gegaan. Kleuters houden zich rustig bezig.
 • Kinderen van de lagere school worden aangemoedigd om te werken aan hun huistaken. Wij zijn niet in de mogelijkheid om studiebegeleiding aan te bieden en kunnen dan ook niet garanderen dat alle taken gemaakt zijn.
 • Ook ’s avonds ruimen we eerst op vooraleer we naar huis gaan.
  Ouders :
  Ouders die hun kinderen ’s morgens vóór 8.00u brengen of ’s avonds na 16.30u afhalen in de refter mogen gebruik maken van de ingang via de bovendeur.
  Er is opvang tot 18 uur, op vrijdag tot 17 uur. Ouders die uitzonderlijk langer gebruik willen maken van de opvang worden gevraagd om dit twee dagen op voorhand te overleggen met de schoolverantwoordelijke juf Krista uit 1K of met de klastitularis.

Afspraken op de speelplaats

 • De speelplaats voor de kleuters bevindt zich aan de kant van het gras voorbij de rode lijn.
 • De speelplaats voor de kinderen van het lager bevindt zich aan de kant van de Wante.
 • Het grasveld en speeltuig worden enkel gebruikt mits toelating van de leerkracht die toezicht heeft.
 • We gebruiken het speeltuig op een veilige manier. Glijden doen we enkel in zithouding.
 • We spelen niet in de zandbak en kruipen niet in de bomen.
 • De speelplaats wordt nooit verlaten zonder toestemming van de leerkracht van toezicht.
 • Kinderen die speelgoed meebrengen om de speelgoedkast aan te vullen, geven hun speelgoed eerst af bij juf Krista. Dit speelgoed blijft dan wel op school.
 • We hangen niet aan de goals of we zitten er ook niet op.
 • We dragen heel goed zorg voor het speelmateriaal en gebruiken het correct en veilig.
 • Als het regent of als de speelplaats nat is, wordt er geen speelgoed toegelaten op de speelplaats. De leerkracht op toezicht neemt hieromtrent de beslissing.
 • Je gaat altijd naar het toilet bij het begin van de speeltijd.
 • Je gaat niet meer naar het toilet als het gebeld is.
 • De leerlingen gehoorzamen de persoon op toezicht en aanvaarden een eventuele opmerking.
 • Kinderen tonen het nodige respect voor de persoon op toezicht.
 • Afval wordt geworpen in de daartoe voorziene vuilnisemmers: restafval, PMD. Papier en karton wordt in de klas verzameld.
 • Er wordt geen snoep of kauwgom meegebracht.
 • Wie pest, wordt gestraft. Doe nooit mee met de pestkop. Zie je pesten, zeg het tegen de leerkracht, dit is niet klikken!
 • De leerkracht kan een mispuntkaart geven bij verbale en fysieke agressie. Deze mispuntkaart wordt meegegeven naar huis om te laten ondertekenen door de ouders.
 • Bij een ernstig voorval in geval van slaan, schoppen of andere vorm van agressie zal de leerkracht direct straffen. De ouders worden steeds ingelicht wanneer het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is.
 • Bij het eerste belsignaal stapt iedereen rustig naar de rij.
 • Bij het tweede belsignaal is het volledig stil. Dan blijft het stil tot in de klas.
 • Men probeert tijdig op school te zijn, liefst 5 minuten voor het belt.
 • Er wordt pas naar binnen gegaan op teken van de leerkracht.
 • Jassen en truien worden aan de kapstokken onder het afdak gehangen.
 • De leerlingen mogen enkel de passende schoolbenodigdheden meebrengen.
 • Er worden geen prulletjes meegebracht. Bepaalde zaken kunnen wel in samenspraak met de school. Een lievelingsspeeltje waar een kleuter geen afscheid kan van nemen kan eventueel…
 • Verlies of beschadiging van waardevolle voorwerpen als ringen, uurwerken, vulpennen, speelgoed, enz. vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school.
 • Oudere kinderen die te voet of met de fiets naar school komen kunnen in afspraak met klastitularis en ouders eventueel een gsm op zak hebben. De gsm mag echter niet gehoord of gezien worden op school. Bij misbruik ervan wordt deze afgenomen en worden de ouders direct ingelicht.
 • Om moeilijkheden te vermijden wordt er niets geruild.

Afspraken in de gangen en op de trappen van het schoolgebouw

 • Voor 8.30 uur of na 16 uur mag niemand in de gangen of klassen lopen. We plaatsen de schooltas op de afgesproken plaats op de speelplaats.
 • De kleuters van juf Krista op een gele stip.
 • De kleuters van 2K en 3K: onder het afdak onder het geschilderd paneel.
 • De kinderen van 1L, 2L en 3L: onder het afdak in het middelste deel onder het grote schrijfbord.
 • De kinderen van 4L, 5L en 6L: in het eerste deel onder het afdak.
 • Niemand loopt tijdens de speeltijden ongevraagd naar binnen!
 • Er wordt nooit gelopen of gegeten.
 • Er heerst stilte en orde.
 • Kledingsstukken horen aan de kapstokken!

Afspraken in de refter

 • Tijdens het eten gebruiken we onze binnenstem of fluisterstem. Bij te veel drukte eist de leerkracht volledige stilte.
 • De oudste kinderen van de lagere school hebben een taak die zij dagelijks rustig en met zorg uitvoeren, dit gebeurt met een beurtrol.
 • Deze beurtrol hangt uit in de keuken.
 • De leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren.
 • Tijdens de maaltijd letten we op onze houding en tafelmanieren.
 • Brooddozen worden bij het verlaten van de eetzaal in de voorziene boxen gelegd. In elke klas wordt er een verantwoordelijke aangesteld die de box tot aan de deur van de klas brengt.

Afspraken tijdens de turnlessen

 • Alle kinderen dragen de afgesproken outfit (lager).
 • Meisjes binden de lange haren toe.
 • Er worden geen juwelen gedragen.

 

Afspraken bij het verlaten van de school

 • Alle kinderen staan in klasrij onder begeleiding van hun leerkracht klaar op de speelplaats.
 • Kinderen geven teken aan hun juf of meester wanneer ze mama, papa, oma, opa, … zien.
 • Leerkracht geeft toestemming om door te gaan.
 • Kinderen die alleen naar huis gaan, worden door de leerkracht begeleid tot aan de kerk en indien nodig overgestoken.
 • Ouders:
  • Ouders die hun kinderen afhalen, wachten onder het afdak op hun kind.

Afspraken voor de fietsers

 • We komen binnen via de schoolpoort.
 • Fietsers stappen af aan de schoolpoort en plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. Er wordt niet gefietst op de speelplaats.
 • Kinderen die met de rij naar huis gaan, stellen zich per 2 klaar op teken van de leerkracht. De fietsers volgen stappend de voetgangers.
 • Fietsers steken stappend over.
 • Er wordt pas gefietst vanaf de straat !
 • De kinderen nemen de kortste weg naar huis en houden geen tussenstoppen onderweg.

Afspraken ivm het gebruik van de bovendeur

 • Deze ingang wordt enkel gebruikt door de leerkrachten en de buskinderen. Ook ouders die hun kinderen ’s morgens voor 8 uur brengen of ’s avonds na 16.30 uur afhalen in de opvang in de eetzaal mogen die ingang gebruiken.
 • Mogen wij vriendelijk doch uitdrukkelijk vragen om in alle andere gevallen de officiële ingang van de school te gebruiken via de Essestraat. Dit voor de veiligheid voor de kinderen van onze school.

Eens de leerlingen op school aangekomen zijn, keren ze niet meer terug naar huis wanneer ze iets vergeten zijn.